لطفا صبر کنید...

اپکسوژنزیس (APEXOGENESIS)

در دندان هایی با ریشه های تکامل نیافته چنانچه پوسیدگی دندانی در حد عصب تاجی دندان را درگیر کرده باشد و به ریشه نرسیده باشد با برداشت پوسیدگی و عفونت تاجی و شستشوی ناحیه اکسپوز شده و قرار دادن ماده ای خاص روی پالپ دندان،موجبات تشکیل شدن طبیعی ریشه ها فراهم میشود.

هدف از این درمان حفظ ساختار طبیعی ریشه دندان وکمک به شکل گیری طبیعی آن جهت افزایش طول عمر دندان می باشد. در فواصل زمانی مشخص پس از درمان گرافی تهیه میشود تا از روند رشد ریشه اطمینان حاصل شود.لازم به ذکر است که اکثر موارد پالپ التیام می یابد و نیاز به درمان دیگری نمی باشد. این درمان نیازمند رعایت اصول درمانی بسیار دقیق است که منجر به حفظ حیات یک دندان در یک کودک شده  و توسط متخصص درمان ریشه به نحو احسن انجام میشود.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/hashemz/domains/hashemzehi.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/hashemz/domains/hashemzehi.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/hashemz/domains/hashemzehi.com/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107